Reisima
A hotell pakub tasulist majutust turistidele ja võib pakkuda ka mitmeid muid teenuseid või mugavusi, näiteks restoran, bassein ja / või spaa. Paljud hotellid on korraldatud ka konverentside ja koosolekute...
Lisaks tavalisele passile ( Passiraamat), On USA kodanikel võimalus kasutada väiksemat, tulemasinat passikaart kuid ainult siis, kui nad reisivad teatud riikidesse maismaa või mere kaudu. Passikaarti on odavam saada, kuid...