Operatsioonid
Kuigi audit ja hindamine on nii protsesside, toodete kui ka mõõdikute hindamise vahendid, auditite ja hinnangute vahel on erinevused nii nende läbiviimise põhjustes kui ka hindamise läbiviimise metoodikas. Võrdlusdiagramm Auditi...
Kvaliteedi tagamine on protsess orienteeritud ja keskendub defektile ärahoidmine, samas kvaliteedi kontroll on toode orienteeritud ja keskendub defektile identifitseerimine. Võrdlusdiagramm Kvaliteedi tagamise versus kvaliteedikontrolli võrdlustabel Kvaliteedi tagamineKvaliteedi kontrollDefinitsioon QA on...