Menetlusseadus vs materiaalõigus

Menetlusseadus koosneb eeskirjadest, mis reguleerivad kohtu menetlusi nii kriminaalasjades kui ka tsiviil- ja haldusmenetluses. Kohus peab menetluse ajal järgima menetlusõigusega kehtestatud norme. Need reeglid tagavad õiglase tava ja järjepidevuse "MenetlusseadusMateriaalõigusDefinitsioon Tegeleb ja sätestab viisid ja vahendid, mille abil saab materiaalõigust jõustada Tegeleb nende õigusvaldkondadega, mis määravad üksikisikute õigused ja kohustused, mida üksikisikud võivad teha või mitte Volitused Puuduvad iseseisvad võimud Sõltumatud volitused juhtumi saatuse üle otsustamiseks Rakendus Saab rakendada muudes kui õiguslikes olukordades Ei saa rakendada muudes kui õiguslikes olukordades Määrus Seadusega ette nähtud Parlamendi seaduse või valitsuse rakendamisega

Sisu: Menetlusseadus vs materiaalõigus

  • 1 Struktuuri ja sisu erinevused
  • 2 Sisuliste ja protseduuriliste seaduste volitused
  • 3 Erinevused rakenduses
  • 4 Näide
  • 5 viidet

Struktuuri ja sisu erinevused

Materiaalse ja menetlusõiguse struktuuri ja sisu erinevuste mõistmiseks kasutame näidet. Kui isikut süüdistatakse ja ta on kohtuprotsessil, näeb materiaalõigus ette karistuse, mida alaealine kohus süüdimõistmise korral kannatab. Materiaalõiguses määratletakse ka kuriteoliigid ja raskusaste sõltuvalt sellistest teguritest nagu see, kas isik on korduvkurjategija, kas see on vihakuritegu, kas see oli enesekaitse jne. Samuti määratletakse süüdistatava vastutus ja õigused.

Protseduuriseadus annab seevastu riigile mehhanismi inimeste materiaalõigusnormide jõustamiseks. Menetlusseadus sisaldab norme, mille alusel kohus kuulab ära ja määrab kindlaks, mis toimub tsiviil- või kriminaalmenetluses. Menetlusseadus käsitleb meetodit ja vahendeid, mille abil materiaalõigust koostatakse ja hallatakse. Teisisõnu käsitleb materiaalõigus juhtumi sisu, seda, kuidas süüdistusi tuleb käsitleda ja kuidas tuleb käsitleda fakte; samas kui menetlusseadus annab samm-sammult tegevuskava selle kohta, kuidas juhtum peaks toimuma soovitud eesmärkide saavutamiseks. Seetõttu on selle menetlusseadus, mis aitab otsustada, kas juhtum nõuab kohtulikku arutamist või mitte.

Sisuliste ja protseduuriliste seaduste volitused

Materiaalõigus on iseseisev seaduste kogum, mis otsustab juhtumi saatuse. See võib tegelikult otsustada alaealise kohtuasja saatuse, kas ta võidab või kaotab, kasvõi hüvitise suurused jne. Teisest küljest ei ole menetlusseadustel iseseisvat olemasolu. Seetõttu räägivad menetlusseadused meile ainult sellest, kuidas kohtumenetlust teostatakse, samas kui materiaalõigusaktidel on õigus pakkuda õiguslikku lahendust.

Erinevused rakenduses

Teine oluline erinevus seisneb nende kahe rakenduses. Menetlusseadusi kohaldatakse mitteõiguslikes olukordades, materiaalõiguse norme aga mitte. Niisiis, põhiliselt rõhutatakse materiaalõiguses kohtuprotsessi olulist sisu, samas kui menetlusõiguses on välja toodud sammud selle saavutamiseks.

Näide

Materiaalõiguse näide on see, kuidas mõrva astmeid määratletakse. Sõltuvalt asjaoludest ja sellest, kas kurjategija kavatses kuriteo toime panna, võib sama tapmisteo kohaldada erinevat karistustaset. See on määratletud põhikirjas ja on materiaalõigus.

Menetlusseaduste näidete hulka kuulub aeg, mille jooksul ühel poolel on õigus teise poole kohtusse kaevata, ja kohtuasja menetlust reguleerivad reeglid.

Viited

  • Vikipeedia: Menetlusseadus
  • Vikipeedia: materiaalõigus