Erinevus eskiisi ja joonise vahel

Dureri lõvid (visand)

Selle maailma kunstnikud, kes töötavad kõikvõimalikes loomingulistes meediumides, ütlevad teile, et visandi ja joonise vormi ja suhtelise kasutamise vahel on selge erinevus. Tänavamees näeb neid kahte sõna ja mõistet väga sarnastena. Visandit ja joonistust ümbritsev meeleolu paneb iga meediumi tõenäoliselt vaatenurka. Visand on hetke kiire salvestus või meeldetuletus millegi edasiarendamise kohta. Joonis on detailsem ja sellest saab lõpuks valmis töö. Nende kahe sõna täielik mõistmine võimaldab erinevused ilmsemaks saada. Kuigi sõnade visand ja joonistamine on tavaliselt omistatud kunstiväljale, kajastavad need ka ühiskonna aspekte.

 Mis on visand?

Üldiselt on visand lahtine, rafineerimata varane inspiratsioon lõpliku joonistamise poole. Visanditel pole detaile ja neil on palju visuaalse pildi osa. Need annavad kunstnikule võimaluse katsetada vaatenurga ja proportsioonidega. Visand on lõputöö esimene mustand. Visandid on välja töötatud heledates ja tumedates toonides, need on juhuslik viis pildi olemuse jäädvustamiseks. Viide lõputöö arengule, visand on kunstniku inspiratsioon pärast tema loomingu teema üle otsustamist. Visandid töödeldakse söega, pliiatsiga ja ühevärvilistes kandjates nagu tint. Ehkki visandit ei peeta valmis teoseks, leidub kuulsatele kunstnikele omistatud visandeid, mis on muutunud hinnatud kunstiteosteks. Näiteks Leonardo Da Vinci ja Edgar Degasi eskiisraamatud on muutunud väga väärtuslikeks. Eskiis Leonardo Da Vinci 2016. aastal leitud ja müüdud tõmbas rekordhinna - 16 miljonit dollarit.

Visandid võivad ka meie sotsiaalmeediasse jõuda, kuna neist saavad osa muude tegevuste kirjeldamise erinevatest viisidest.

Visand võib olla viis kirjeldada kedagi või mõnda tegevust, kasutades vaid mõnda sõna. Seal võib olla näiteks sündmuse visandiline kirjeldus. Need võivad olla ka tulevaste asjade mustandid või varajane kujundus. Näiteks võib raamatul enne loo üksikasjalikku kirjutamist olla proovitüki eskiis.

Dramaatilises maailmas võib visand olla lühike muusikaline või kirjanduslik ülevaade. See võib olla mängukoha satiiriline osa või mingisugune vahelejäämine, pakkudes vaid lühikest või põgusat pilgu tõsielust. Visandid on muutunud kohtusaali stseeni osaks. Kunstnik istub kohtus ja visandab kohtuasjaga seotud inimeste näod. Animeeritud väljendite salvestamine kohtunikult žüriile on muutunud kohtusaali draama osaks. Visandid täiendavad sündmuse mõistmist ning süüdistatavate ja muude juhtumiga seotud isikute pilte. Komposiit visanditeks tuntud visandid võivad kriminaaluurimises abiks olla, kuna kurjategija või tunnistaja pilt võidakse visandada vastavalt esitatud kirjeldusele. See on eriti kasulik, kui kuriteol pole tõelist tunnistajat ja visand sellest, mida keegi lühidalt nägi, võib sageli aidata kurjategijat leida.

Linna visandid on huvitav kunstnike grupp, kellele meeldib visandada elu linnas või mujal, mida nad reisil näevad. On olemas organisatsioon nimega “linna visandid”, kellel on kutse järgi sada visandit. See valitud rühm julgustab üksteist ja eksponeerib üksteise töid sotsiaalmeedia platvormidel. Nad eksponeerivad ainult nende valitud kunstnike skitseerijate töid.

Grammatika ja kõneosad, mis kirjeldavad visandit ja aitavad sõna paremini tundma õppida.

Visand nimisõnana:  Visand on objekt, kunstniku joonistatud pilt.

Visandi kasutamine nimisõnana:  Leonardo Da Vinci on tuntud oma suurepäraste visandite poolest, mis on muutunud sama väärtuslikuks kui mõned tema maalid.

Visand verbina:   eskiisi kokku panemise, visandi kokku panemise akt.

Kunstnik joonistas talumaja visandi enne, kui ta alustas pilti, mida ta kavatses maalida.

Omadussõna visand / visand: see, kuidas miski visandi järgi välja näeb, on täielik või pärast millegi kirjeldamist.

Visandi kasutamine omadussõnana:  Tunnistaja esitas politseijaoskonna politseinikule visandilise sissemurdmise kirjelduse.

Idioomid, kasutades sõna eskiis.

Eskiisi pidamine tähendab vaadete hoidmist.

Noor poiss pidas vanema venna jaoks visandit, kui ta proovis taluniku viljapuuaiast õuna võtta.

Pisipiltide visand on viis kirjeldada väga väikest visandit või ideed, mis on kaardistatud minimaalse detailsusega. See annab lihtsalt ettekujutuse sellest, mida teise inimese, koha või asja kohta jagada tuleb.

Visandid saab panna igasugusele paberile, isegi halva kvaliteediga paberile. Kunstnikud kasutavad visandite salvestamiseks eskiisiraamatuid ja visandid panevad aluse joonistele ja muudele kunstiteostele. Skulptuur teeb 3D visandid savist, plastiliinist või vahast.

Columbia kunstnik ja skulptor Fernando Botero ütles:

“Visandid on peaaegu kõik. See on maalija identiteet, tema stiil, veendumus ja siis värv on lihtsalt joonis kingitus. ”

Botero kirjeldab seost kunstimaailmas visandi tegemise protsessiga ja seejärel lõpliku kunstiteosega, joonisega värvi lisamisega. See on siis maal - lõplik looming on valmis. On aga tõsi, et visand ja joonis võivad olla kaks eraldiseisvat teost, eriti kui te olete saanud maailmakuulsaks kunstnikuks.

Lihtne koerajoonistamine

Mis on joonis ja kuidas see visandist erineb?

Joonis on pildi loomise täpsem lähenemisviis ja joonistus saab valmis teose. Joonistel kasutatakse pliiatsipliiatseid, grafiitpliiatseid pastelltooteid ja muid ühevärvilisi kandjaid. Mõnikord nimetavad kunstnikud joonistusi õpinguteks, kuna nad vaatavad lõplikku pilti üksikasjalikumalt. Joonistamine võib olla visandi tulemus, kuna kunstnik kasutab visandit juhendamiseks ja teema esialgseks uurimiseks.

Kunstnik Degas ütles:Joonistamine ei ole see, mida keegi näeb, vaid see, mille abil teised näevad. "

Joonistel kasutatakse raskemat paberit, kuna parema kvaliteediga paberil saavutatakse parem värvisügavus ja tekstuur. Joonised tuleb tavaliselt raamida ja kuvada, kuna need on detailsemad teosed.

Sõnajoonise kasutamisega on seotud rohkem idioome ja sõna erinevaid kasutusviise või tõlgendusi. Võite midagi tõmmata või joonistada ning võite kaevust vett tõmmata või loteriipileti võidupileti välja tõmmata. Kunstniku joonistamise kontekstis on joonistus siiski kunstiteos.

Huvitavad idioomaatilised näited on järgmised:

  • Tühja kujundi joonistamine on selleks, et mitte millestki aru saada.
  • Kahe asja vahel joone tõmbamine on kahe asja määratlemine või eristamine.
  • Vere võtmine viitab sellele, et keegi veritseb.
  • Kellegi tõmbamine viitab küsimuste esitamisele ja kelleltki vastuste saamisele.
  • Tuli eemale tõmbamine põhjustab tähelepanu kõrvalejuhtimist ja keskendumise eemaldamist kelleltki.
  • Midagi lähedale joonistades on asi lõplikult valmis.

Joonistamine pole ilma sünonüümide ja antonüümideta, mis lisavad sõna mõistmist.

Valitud sünonüümid: kujutada, koguda, piiritleda, tõmmata,

Valitud Antonüümid on: tagasi lükata, lühendada ja üle kanda.

Joonistust, nagu visandit, saab kasutada nimisõnana, kui see on töö artikkel. See võib olla ka verb, joonistamistoiming.

Joonised ei piirdu ainult kunstniku valdkonnaga ning neid kasutavad laialdaselt arhitektid ja joonistajad. Arhitekt joonistab plaane ja koostaja koostab ka projekti. Kaasaegses tehnoloogias on paljude arhitektide plaanid kavandatud digitaalselt, kasutades keerukaid arvutiprogramme. Kaardid salvestatakse ka jooniste abil ja tänapäeval toodetakse enamik kaarte digitaalselt. Selle sõbraliku käsitsi joonistatud kaardi jaoks, mis annab külastajale juhised teie maja jaoks, on veel ruumi.

Lõppkokkuvõttes ütleb Degas:

"Joonistamine on kunstnike otseseim ja spontaanne väljendusliik: see näitab paremini kui tema maal, aga ka tema tõelist isiksust."

Selline tsitaat paneb kunstniku ja tema joonistused laiemasse loovuse maailma. Seal pole joonistus mitte ainult visuaalne käsitöö, vaid ka üks kunstniku meeleoludest ja emotsioonidest, mida joonistamine visuaalselt väljendab. Visand on selle väljendi lahutamatu osa, kuid see annaks vaid ülevaate kunstniku isiklikust teekonnast, kuna see on ainult kunstniku lõpliku väljenduse eelkursus.