Üür vs rent

Kinnisvaras, a üür on leping kindlaks perioodiks - sageli 6 või 12 kuuks -, pärast mida leping lõpeb, üür on üürilepingu alusel tehtud makse. Kinnisvara rentimist nimetatakse ka üürilepinguteks.

Võrdlusdiagramm

Liisingu ja rendi võrdlustabel
LiisingÜür
Tähendus See on maa, hoonete jms rentimise leping teisele; leping või dokument, millega antakse kinnisvara kindlaksmääratud ajaks teisele Perioodiline makse, mida kinnistu omanikule makstakse nimetatud vara kasutamise eest, mis on määratud üüri (üüri) lepinguga.
Lepingu pikkus Sageli 6–12 kuud, kuid seda saab määrata ajavahemikuks, mille jooksul kaks või enam osapoolt üürilepingus kokku lepivad. Tasumine toimub vähemalt nii kaua, kui üür seda nõuab.
Haldaja Kinnistu omanik Üürnik, kes maksab kinnisvara kasutamise eest üüri
Definitsioon (Vikipeedia) Rendileping on lepinguline kokkulepe, mille kohaselt rentnik peab rentnikule (omanikule) maksma vara kasutamise eest. Üürimine, tuntud ka kui rentimine või rentimine, on leping, kus makstakse teise isiku omandis oleva kauba, teenuse või vara ajutise kasutamise eest.

Sisu: Üür ja rent

 • 1 Liisingu ja rentimise suhe
 • 2 Kui pikk rent kestab
  • 2.1 Liisingu lõpp
  • 2.2 Liising vs üürimine kuust kuusse
 • 3 Allrendid ja ülesanded
 • 4 viidet

Liisingu ja rentimise suhe

Kinnisvara puhul on üürileping lepinguline leping, mis määratleb kinnisvara kasutamise tingimused. See hõlmab seda, mida renditakse, kui kauaks, ja muid tingimusi, millega mõlemad pooled nõustuvad (nt kas lemmikloomi on lubatud kinnistule lubada).

Üür on perioodiline makse, mida makstakse kinnisvara omanikule (sageli nimetatakse seda üürileandjaks) nimetatud vara kasutamise eest, milleks võivad olla hoone, elamispind (maja, korter jne), äripind (kontor, kauplus, ladu jne) või maa. Muudel ärijuhtudel on rent makse või maksete seeria, mis tehakse kinnisvara omanikule selle vara kasutamise eest (nt seadmed, sõidukid, tööstusmasinad jne)..

Kui kaua rent kestab

Rendileping on tavaliselt sõlmitud 6 või 12 kuuks, kuid see võib hõlmata rohkem või vähem aega. Mõiste "rendileping" on sünonüüm mõistega "rendileping".

Kuna üürileping on lepinguline leping, on mõlemad pooled kohustatud seda kogu kehtivuse ajal järgima. Üür tuleb maksta õigeaegselt ja järjekindlalt - tavaliselt kuu esimesel päeval - ning sageli trahvitakse viiviseid vastavalt üürilepingu tingimustele. Teisest küljest ei saa kinnisvaraomanik ühepoolselt üürilepingut lõpetada ega tingimusi muuta ilma üürniku (üüri maksja) nõusolekuta.

Kinnisvaras on siduv kirjalik pakkumine üürilepingu sõlmimiseks (näiteks maja üürimine). Sel põhjusel ei tohiks teha mitu kirjalikku pakkumist, kuna vastu võib võtta rohkem kui ühte. Sel hetkel on isik juba sõlminud mitu üürilepingut ja ta peab maksma mitu üüri.

Liisingu lõpp

Rendilepingu aegumiskuupäev lubab mõlemal poolel lepingutingimusi veel aastaks pikendada või pikendada (või olenemata sellest, milline ajavahemik on üürilepingus määratletud). Kinnisvaras tehakse seda tavaliselt umbes 60–90 päeva enne rendiperioodi lõppu. See tähendab, et üürnikud saavad teatada lahkumisest või teatada, et nad jäävad. Üürileandja saab teatada, et muudatused kehtivad, näiteks üüri suurendamine (mida sageli piirab üürileping või seadus), mille üürnik võib kas vastu võtta, läbi rääkida või tagasi lükata..

Liising vs üürimine kuust kuusse

Üürilepingu lõppemisel lähevad üürnikud automaatselt "kuude kaupa" rendilepingule, välja arvatud juhul, kui mõlemad pooled allkirjastavad uue üürilepingu uue tähtajaga või kui üks või mõlemad pooled taganevad kuust kuusse sõlmitud lepingust. Selle stsenaariumi korral peavad üürnikud üldiselt järgima esialgses üürilepingus kehtestatud reegleid, kuid tingimusi võidakse igakuiselt muuta.

Kuudevaheliste lepingutega kaasnevad suured plussid ja miinused nii üürnikele kui ka kinnisvaraomanikele. Üürnike jaoks annavad kuude kaupa sõlmitavad üürilepingud neile vabaduse liikuda igal ajal, mis on kõige mugavam, ilma et peaksite muretsema üürilepingu ülekandmise või rikkumise pärast. Kinnisvaraomanike jaoks muudab see üüritulu ebakindlaks. Selle ebakindluse korvamiseks otsustavad paljud kinnisvaraomanikud nõuda kuude kaupa üürnikelt palju kõrgemat üürimäära kui üürilepingu sõlminud üürijad, mis muudab kuudevahelised lepingud enamiku üürnike jaoks keelatuks..

Mõnel juhul on kuupõhised lepingud tavalisemad ja vähem tõenäolised, et need on seotud aegunud rendilepingutega. Mööduva elanikkonnaga linnades (nt Las Vegas) on lühiajaline rentimine tavaline ja see pole tingimata seotud kõrgemate üürikuludega.

Allrendid ja ülesanded

Kui üürileping on sõlmitud, vastutab üürnik tasumise ja kinnisvara korrashoiu eest. Kui üürnikul on vajadus kinnisvarast ajutiselt lahkuda, saab ta tavaliselt vara üürile anda (a.k.a., üürile anda). See tähendab, et teine ​​inimene - allüürnik - elab selles kinnisasjas ja maksab sellel jätkuvalt üüri vastavalt allüürniku - algse üürniku - tingimustele.

See, kas üürnik saab kinnisvara üürile anda, võib sõltuda juba üürilepingus kokku lepitud tingimustest; Enamik üürileandjaid ja kinnisvarahaldusettevõtteid ei lükka sellist kokkulepet ilma põhjuseta tagasi.[1] Väärib märkimist, et kuigi üürileandja asub ruumides, lasub lõplik vastutus üüri ja vara eest üürnikul, kes sõlmis esialgse üürilepingu, mis tähendab, et allrendiga kaasneb teatud risk eelkõige allüürija jaoks.

Ülesanne võib tekkida siis, kui üürnik lahkub kinnisvarast ja üürilepingu võtab üle teine ​​inimene. Tööülesandeid tuntakse mõnikord sagedamini kui „rendilepinguid“. Üürileandjad on kohustatud hõlbustama üürilepingu ülekandmist, kui üürnik on leidnud kellegi üürilepingu üle võtma. Erinevalt allüürimisest tähendab loovutamine üürilepingu muutmist nii, et lõplik vastutus vara eest antakse vanalt üürnikult (loovutaja) uuele üürnikule (ülevõtjale), muutmata üürilepingu tingimusi.

Viited

 • Vikipeedia: rent
 • Vikipeedia: rentimine
 • Vikipeedia: Ülesanne (seadus)