Subjektiivne vs objektiivne

Subjektiivne teave või kirjutamine põhineb isiklikel arvamustel, tõlgendustel, seisukohtadel, emotsioonidel ja hinnangutel. Sageli peetakse seda sobimatuks sellisteks stsenaariumiteks nagu uudiste edastamine või otsuste tegemine ettevõtluses või poliitikas. Objektiivne teave või analüüs on faktipõhine, mõõdetav ja jälgitav.

ObjektiivneSubjektiivnePõhineb Mõõdetavate faktide jälgimine Isiklikud arvamused, eeldused, tõlgendused ja uskumused Levinud Entsüklopeediad, õpikud, uudiste reportaažid Ajalehtede toimetus, ajaveebid, elulood, kommentaarid Internetis Sobib otsustamiseks? Jah (tavaliselt) Ei (tavaliselt) Sobib uudiste edastamiseks? Jah Ei

Objektiivse ja subjektiivse kirjutamise näited

Siin on mõned näited objektiivsetest ja subjektiivsetest väidetest:

  • "47% ameeriklastest ei maksa föderaalset tulumaksu. Need inimesed usuvad, et on ohvrid ja ei hääletaks kunagi vabariiklaste kandidaadi poolt." Selles tsitaadis (mis parafraseerib Mitt Romney) on esimene väide objektiivne. On mõõdetav fakt, et 47% ameeriklastest ei maksa föderaalset tulumaksu. Teine väide on siiski Romney isiklik vaatepunkt ja täiesti subjektiivne.
  • Apple lubab iOS-i seadmesse installida ainult ettevõtte poolt heaks kiidetud rakendusi. Ettevõte ei hooli nende platvormi avatusest. Jällegi on esimene väide siin objektiivne, teine ​​aga subjektiivne, kuna ettevõtte fännid võiksid väita, nagu seda tegi Steve Jobs, et iOS on tõepoolest "avatud" platvorm.

Objektiivne vs subjektiivne reaalsus

Populaarne mõtteeksperiment küsib seda hüpoteetilist küsimust: kui puu langeb metsa ja kellelgi pole seda kuulda, kas see teeb kõla? Selle stsenaariumi objektiivne reaalsus on see, et puu kukkus metsas ja andis kõla. Objektiivne vaade ei sõltu sündmuse vaatleja olemasolust. Filosoofias on aga mõttekool, mis usub, et meie ettekujutust reaalsusest juhivad meie tajud, mis on piiratud ja puudulikud. Seetõttu pole objektiivset reaalsust, mida me saaksime tajuda, ja kogu reaalsus on subjektiivne. Reaalsus on sotsiaalne konstruktsioon, ühiskonna subjektiivsete kogemuste ja ettekujutuste ühine nimetaja moodustab meie reaalsuse.