Kas vs.

Peavad ja tahe on sama tähendusega, kuid neid kasutatakse erinevas grammatilises kontekstis. Sisse PeavadTaheGrammatiline kasutamine "Shall" on ametlik viis kavandatava edasise tegevuse väljendamiseks. Traditsiooniline reegel on, et lihtsa tulevikupildi väljendamiseks kasutatakse pärast I (ma lahkun keskpäeval) ja muudel juhtudel (kas te lahkute keskpäeval?). "Tahet" (selle verbi vormis) kasutatakse teise või kolmanda isiku (teie, nemad) edasise tegevuse tähistamiseks.

Näited

  • Mina peab mine täna õhtul filmi.
  • Meie peab üle saada.
  • Tema tahe allkirjastades hea meelega lepingu.
  • Nemad tahe külastage mošeed õhtuste palvete jaoks.