Sissetulekud vs tulud

Ettevõtte jaoks, sissetulek "Puhaskasum", st see, mis jääb pärast kulude ja maksude lahutamist tulu. Tulu on rahasumma, mille ettevõte saab oma klientidelt toodete ja teenuste eest. Üksikisikute puhul tähendab "sissetulek" aga üldiselt palkade, töötasude, näpunäidete, üüride, intresside või intresside summat SissetulekTuludDefinitsioon Tuludest lahutatakse puhaskasum ehk pärast kulusid järelejäänud raha. Laekumised toodete ja teenuste müügist klientidele, aga ka muudest tegevustest, näiteks investeeringutest. Finantsaruande kohta Alumine joon Ülemine rida Tulud ja tulud Apple Inc.

Näide

Mõelge särkide tootmise ettevõttele. 2011. aastal müüb ettevõte miljon särki jaemüüjatele, kes maksavad neile särgi eest 10 dollarit. Seega on ettevõtte kogutulu 10 miljonit dollarit. Ettevõtte tegevusega kaasnevad mitmesugused kulud. nt. särkide toormaterjal (riie, nööbid jne), masinate ostmine ja korrashoid, personalikulud ning muud kapitali- ja tegevuskulud. Oletame, et selle ettevõtte kogukulutused 2011. aastal olid 8 miljonit dollarit. Seega on selle ettevõtte tulu ehk puhaskasum 2011. aastal 2 miljonit dollarit. Kasumimarginaal on 20%.

Finantsaruande ülemine ja alumine rida

Ettevõtte finantsaruandes (või kasumiaruandes või kasumiaruandes) nimetatakse esimest rida ka ülajoon -- on tulu. Mõnikord jaotatakse see tulu äritegevuse järgi, et pakkuda investoritele suuremat läbipaistvust tulu saamise koha pealt. Järgmisena loetletakse müüdud kaupade maksumus, millele järgnevad muud kulud nagu müügi-, üld- ja halduskulud, amortisatsioon, makstud intressid ja maksud. Pärast kõigi nende kulude lahutamist tuludest on aruande viimane rida - alumine joon -- on netotulu (või lihtsalt "tulu").